Modtageradresser i Mail

Ved indtastning af modtager i „Ny besked“ har Mail 2 forslag, hvoraf én mailadresse ikke dur mere.

2 Derfor vil du nu slette adressen. Vælg i Vindue „Tidligere modtagere“

3 I det nu åbne vindue finder du de to modtageradresser og  kan nu fjerne den ugyldige fra listen.


Selvfølgelig kan du her også vælge at slette alle tidligere modtagere - eller de ældste - eller dem, du ikke har brug for mere.
Bemærk, at du her kun sletter forslag til modtageradresser. Dine kontakter berøres ikke.

© BiDDET 2014-2020